"Marko 2"

Marko 2 është një kompani ndërtimi me një reputacion të gjerë dhe të shkëlqyer, i ndërtuar mbi vlerat e ekselencës dhe integritetit të testuar ndër vite.

Gjatë viteve, Marko 2 ka përfunduar projekte të shumta në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale, siç janë godinat rezidenciale, ndërtime industriale dhe infrastrukturë, qendra sociale dhe kulturore, në bashkëpunim me kompani të ndryshme prestigjoze në Shqipëri.

Si filloi !

E themeluar në vitin 2002, fillimisht si një biznes individual, i fokusuar në ndërtimin dhe rikonstruksionin e ndërtesave të banimit dhe tregtimin e materialeve të ndërtimit, Marko 2 është zhvilluar me shpejtësi dhe shëndruar në një kompani ambicioze që ofron punë cilësore duke qenë njëkohësisht inovative, e besueshme dhe e përkushtuar ndaj ekselencës.

Misioni

Kompania jonë synon të përfundojë çdo projekt në mënyrë inovative dhe me kosto efektive, me standarde të larta të cilësisë, për profitin dhe më të mirën e klientëve tanë, bashkëpunëtorëve dhe komuniteteve ku veprojmë.

Vizioni

Marko 2 përpiqet të ruajë nivelin më të lartë të profesionalizmit dhe integritetit në marrëdhëniet e tij me klientët, bashkëpunëtorët dhe punonjësit.

Misioni

Kompania jonë synon të përfundojë çdo projekt në mënyrë inovative dhe me kosto efektive, me standarde të larta të cilësisë, për profitin dhe më të mirën e klientëve tanë, bashkëpunëtorëve dhe komuniteteve ku veprojmë.

Vizioni

Marko 2 përpiqet të ruajë nivelin më të lartë të profesionalizmit dhe integritetit në marrëdhëniet e tij me klientët, bashkëpunëtorët dhe punonjësit.

0
Projekte në Total
0
Të Përfunduar
0
Në Zhvillim

Siguria Dhe Shëndeti !

Ne vlerësojmë rëndësinë dhe nevojën e përgjegjësisë sociale dhe respektimin e rregullave, ku parimi kryesor është siguria dhe shëndeti në punë. Kujdesemi dhe monitorojmë në mënyrë të vazhdueshme sigurinë e punonjësve tanë ndaj rreziqeve të punës në terren.