KISHA KATOLIKE "ZOJA NDIHMETARE"

Ndërtimi i Kishës Katolike “Zoja Ndihmetare” ne Tiranë, Don Bosko, ka qenë një projekt gjithashtu shumë i rëndësishëm, si në këndvështrimin e natyrës dhe kompleksitetit, gjithashtu edhe për sa i përket impaktit të këtij projekti.

Shoqeria jone ështe pjesë e këtij projekti si nënkontraktor per punimet e brendshme dhe fasadat.