BURGU I VLORËS

Restaurimi i Burgut të Vlorës ishte një projekt i zhvilluar dhe i mbështetur nga Bashkimi Europian.

Shoqeria jone ështe pjesë e këtij projekti si nënkontraktor per punimet e brendshme dhe fasadat.