GARDEN CITY

Një kompleks i madh banimi në Kamez, Tirane. Kompleksi përbëhet nga 31 ndërtesa banimi të ndryshme të cilat rezultojnë në rreth 450 apartamente,rezidenca banimi.

Shoqeria jone ështe pjesë e këtij projekti si nënkontraktor per punimet e brendshme dhe fasadat.