HOTEL "LUANI I ARTE"

Hoteli 5 katësh është ndërtuar në qytetin e Shkodrës me standarte te larta arkitektonike dhe estetike. Marterialet e perdorura jane nga me cilesoret.

Shoqeria jone është kontraktuar në këtë projekt për të gjithë procesin e ndërtimit.