RIKONSTRUKSION I KRYEMINISTRISE

Rikonstruksioni i ndërtesës së Kryeministrisë ka konsistuar në restaurimin e përgjithshëm të pjesëve të brendshme dhe të jashtme te godines.

Shoqeria jone ështe pjesë e këtij projekti si nënkontraktor per punimet e brendshme dhe fasadat (stuko veneciane).